می خواهم از داستان

می خواهم از داستان علاقه ام به تو بنویسم ...
یکی بود یکی ...

.

.

.

بی خیال !!!

خلاصه اش میشود اینکه دوستت داشتم و نفهمیدی ... !!!

برچسب ها:
زمان: 2015-04-03 00:29:52

یه روز تو تنها

یه روز تو تنها آرزوی زندگیش میشی،که دیگه دستش بهت

 

نمیرسه...

این بدترین انتقامیه که روزگار ازش میگیره...

برچسب ها:
زمان: 2015-04-03 00:29:52

کودکی ام

کودکی ام را دوست داشتم
روزهایی که به جای دلم ،سر زانوهایم زخمی بود...

برچسب ها:
زمان: 2015-04-03 00:29:52

می خواهم این بارهم بنویسم ،

می خواهم این بارهم بنویسم ،اما نمیتوانم......
می خواهم بازهم بیایم و از درد و غصه ام بگویم.....

از درد و غصه ای که تو از هیچکدامشان خبــر نداری......

ببیـــن دل نوشته هایم را......ببین گفته هایم را.....بخوان دردهایم را......

سکوت کرده ام در برابرت ؛سکوتی که سخت عذابم میدهد امـــــا......(صاعقه)

دیگه دارم تمام میشوم....دارم به انتهای این بودنم می رسم....

از نبودنت دلگیر نیستم......ازاینکه زمانی بودی و حالا نیستی دلگیرم.....

میخواهم حرف بزنم ،میخواهم برایت تعریف کنم از روزهای سختی که گذراندم.... از ثانیه هایی که بی حضورت گذشت....از نمـــازهایم که تمامشان با بغض به پایان می رسد..... از دعاهایم که فقط بوی وجودت را میدهد..... دنـیا دنیـا برایت حرف دارم....
اما همین که نامت میاید ،همین که اسمت در ذهنم تداعی میشود،همین که کسی احوالت را می پرسد...از درون می شکنم اما صدایی نمیدهم...هیچ نمیگویم....هیــــــچ......
فقط چشمانم را جوری می چرخانم که اشک هایم سرازیر و قصه دلـم برملا نشود.....

گاهی اوقات حس شیشه شکسته ماشین را پیدا میکنم .....بااینکه خرد شده ام اما از هم نمی پاشم.....
فقـــط یادت بـاشــــد....
تـو،به تمــام لحـظـه های مـن یک بودن بدهکاری........(صاعقه)

برچسب ها: برایت , صاعقه , میدهد , خواهم
زمان: 2015-04-03 00:29:52

چقـــدر کم توقع شده ام ….

چقـــدر کم توقع شده ام ….

نه آغوشت را می خواهـــم ،

نه حتـــی بودنت را …

همیـــن که بیایــی و از کنـــارم رد شوی کافی است…

مرا به آرامش می رسانــد

برچسب ها:
زمان: 2015-04-03 00:29:52

يه وقــــتایی که دلت گـرفته

يه وقــــتایی که دلت گـرفته

بغض داری

آروم نـیستی !

دلت بـــراش تـنگ شده ....

حـوصله ی هـیـچـکسو نـداری !

به یــاد لحظه ای بیفت کـه :

اون هــمه ی بی قـراری هــای تـو رو دیـــد

امــا ....

چـشمـاشـو بست و رفــت ...

برچسب ها:
زمان: 2015-04-03 00:29:52

گاهی سخت می شود …

گاهی سخت می شود …

دوستش داری و نمی داند

دوستش داری و نمی خواهد

دوستش داری و نمی آید

دوستش داری و سهم تو از بودنش

فقط تصویری است رویایی در سرزمین خیالت

دوستش داری و سهم تو

از این همه ، تنهایی است

زمان: 2015-04-03 00:29:52

نه توان

نه توان خواستن دارم ، نه توان فراموش کردن...

سهم من از تو چیست؟؟؟فقط دلتنگی....

برچسب ها:
زمان: 2015-04-03 00:29:52

ســــ ـــ ـــخت است...

ســــ ـــ ـــخت است...

سخت است درک کردن 

دخــــ ـــــتری که غــ ـــم هایـــــ ـش را 

خودش میـــ ــداند و دلش ...

که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــندهایش را میبینند ؛

که حســــ ــــــ ـــــرت میـــــخورند 

بـــخاطر شاد بودنــــ ــــ ـــش ...بخاطر خنده هایـــــــ ــــــــ ــــش ...

 


... و هیــــــ ـــــــــ ــــــچکس 

جز همان دختـــــ ـــــر نمیــ ـــداند چقدر تنهاســ ـــــت ...

که چقدر میـــــــــ ـــــــ ـــــترسد ...

از باخـــــــــ ــــــــتن ...

از اعتــــ ــــــ ــــــمادِ بی حاصلش ...

از یــــــ ـــــــــ ــــــخ زدن احساس و قلبــــــ ـــــــ ــــش ...

از زندگــــــ ـــــــــــ ــــــی ...

زمان: 2015-04-03 00:29:52

یک طـــــرفه بودن

 
یک طـــــرفه بودن ، همه چیز را خـراب میــکند

از خیـــــــــابانش بگـــــــــــیر ...

تا احساســش..
برچسب ها:
زمان: 2015-04-03 00:29:52

عاشقتم عزیزم

همه میگن عشق یعنی دوست داشتن...
اما
من میگم عشق یعنی یکی مثل تو داشتن...
(عاشقتم عزیزم)
زمان: 2017-11-05 01:00:02

من..

من در میان مردمی هستم

که باورشان نمیشود تنهایم

می گویند خوش بحالت که خوشحالی

نمیدانند دلیل شاد بودنم باج به آنهاست

برای دوست داشتن من
برچسب ها:
زمان: 2017-11-05 01:00:02

به درک...


یه دوش آب گرم ،
یه لباس راحت ،
یه چای تازه دم ،
یه موسیقی ملایم....

به درک که خیلی از مشکلات حل نمیشه !

برچسب ها:
زمان: 2017-11-05 01:00:02

دارم از تــو حــرف مي زنــم....

دارم از تــو حــرف مي زنــم


امــــا روحــت هم از نوشــــته هــايم خبــر نــدارد

ايــــرادي نــــدارد يــاد تــو

به نوشتــــه هــايم رنــگ مي دهــد


شــايــد ديگــري بخــــواند و آرام گيــــرد ذهــــن پريشــــانش…زمان: 2017-11-05 01:00:02

همیشه نمی شود زد به بی خیالی.........


همیشه نمی شود زد به بی خیالیو گفت تنهـــــــــــا آمده ام ٬ تنهـــــــا می روم...یک وقت هایی ٬ شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای ٬‌کم میاوری ! ...دل وامانده ات یکـــــــــــــ نفر را می خواهد ........!

که نیست.......
برچسب ها:
زمان: 2017-11-05 01:00:02

همچنـان منتـظرم…

همچنـان منتـظرم…همچنـان منتـظرم
تـا قطره هاي بـاران
تـو را از آن بـالا در آغوشم رهـا کننـد

يا غـرق مي شوم
يا رفيـق شبهاي بـارانيت مي مانـم ...

زمان: 2017-11-05 01:00:02

باز هم بستری...

باز هم بستری...


باز هم بستری از امنیت مرا فرامی خواند...


تن ظریفم را به آغوش تو می سپارم...

روح لطیفم را به آرامش...

دستانم را در دستانت قفل می کنم

تا سمفونی صدایت گوشم را بنوازد و به دیدار فرشته خواب روم...

براستی که هیچ کجا آرام تر از آغوش تو نیستم!

آغوش تو، هستی بارانی ام را به بوسه ای می بخشد...

و گهواره ای از جنس نوازش... سکوتی پر از خواهش مهیا می سازد...

مگر نه این است که می گویند:

" باید فارغ از آلام درون باشی، تا آسوده بخوابی"

من تنها در کنار عطر نفسهایت، از بوی گریه هایم که هر کاغذی را آتش می زند، تهی می شوم...

عشق اهورایی من!

امشب و همه شب، مرا در میان خویش پنهان کن

تا عروسک ﮔـِلی عاشق پیشه ات، در حضور آسمانی تو...

ستاره ی دنباله دار عشق را ببیند و با رویای شیرین، به گپی دوستانه بنشیند!*
زمان: 2017-11-05 01:00:02

عزیزتر از جانم...

عزیزتر از جانم...بـــــه چـــ ــه بهانـــــه ای می خواهــ ـــی
مـــــن " را فرامــ ـــوش کنـــــی؟
آن هـــــم درســ ـــت زمانـــــی کـــ ــه
مـــــن بـــ ــا هـــــر بهانـــــه ای
تـــــو را بـــ ــه یـــــاد مــ ـــی آورم!!
************
زمان: 2017-11-05 01:00:02

گاهی لال

گـــــــــاهی " لــــال " میشــود آدم ...


حـــرف دارد

ولــــــــی

" کلمـــــه " نـــدارد !*
برچسب ها:
زمان: 2017-11-05 01:00:02

تبریک ولنتاین انگلیش